Obair le hAdmháil

 

till receipt

 

Ceisteanna:

1: Cosnaíonn 2 lítear bhainne €1.49.
Cad a chosnódh 4 lítear...6 lítear?

2: Céard í an tsóinseáil (change)?
Cé mhéad sóinseála as €20?

3: Cosnaíonn próca caifé €6.
Cé mhéad próca gur féidir leat ceannach le €20...€30...€50?

4: Léirigh an méid earraí ó Éirinn (Irish purchases) mar chodán agus mar % den méid a ceannaíodh.

5: Cé mhéad bonus points a fuarthas?
Cé mhéad points a fhaigheann tú má cheannaíonn tú 10 lítear bhainne?

6: Céard é an difríocht idir costas 8 lítear bhainne agus próca caife?

8: Suimigh na digití san uimhir gutháin.